Meerlaagsveiligheid in het Waddengebied : mogelijke maatregelen in ruimtelijke inrichting en rampenbestrijding met het oog op klimaatverandering

J.E.M. Klostermann, A. Spijkerman, H. Vreugdenhil, H.T.L. Massop, J.G. Timmerman, A.M.J. Jaspers, B. Maaskant

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het Nationaal Waterplan is het concept van meerlaagsveiligheid geïntroduceerd voor een duurzaam waterveiligheidsbeleid. Binnen het concept meerlaagsveiligheid worden drie lagen onderscheiden: preventie van overstromingen, duurzame ruimtelijke inrichting en rampenbeheersing. We passen dit concept toe op de vastelandskust van Friesland en Groningen, oftewel ‘Dijkring 6’, en voor de Waddeneilanden. Tweedelaags maatregelen zijn niet rendabel als ze in grote gebieden worden toegepast omdat het vrijwel altijd goedkoper is om de eerstelaags veiligheid verder te verbeteren. Waar tweedelaags maatregelen wel rendabel kunnen zijn: 1) In buitendijkse gebieden waar geen eerstelaags maatregelen mogelijk zijn is het zeker zinvol om naar tweedelaags maatregelen te zoeken: 2) Omdat de Eemsdelta vrijwel geen weerstand kan bieden aan een overstroming kan daar een tweede laag worden overwogen, vooral als die te combineren is met andere functies dan alleen veiligheid: 3) Onderdelen van vitale infrastructuur in een gebied met grote overstromingsrisico’s zouden extra beschermd kunnen worden om een cascade van rampen te voorkomen; voor het Waddengebied zijn dat de gasinstallaties in de Eemsdelta. Derdelaags maatregelen zijn in alle gevallen waardevol en kunnen in het Waddengebied zeker verder geoptimaliseerd worden. Voor de eilanden is een extra inspanning nodig in de derdelaags veiligheid.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra, Wageningen-UR
Number of pages129
Publication statusPublished - 2014

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra, WAgeningen UR
No.2541
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • regional planning
  • flood control
  • flooding
  • disasters
  • wadden sea
  • safety
  • tidal flats
  • dutch wadden islands
  • groningen
  • friesland

Projects

Cite this

Klostermann, J. E. M., Spijkerman, A., Vreugdenhil, H., Massop, H. T. L., Timmerman, J. G., Jaspers, A. M. J., & Maaskant, B. (2014). Meerlaagsveiligheid in het Waddengebied : mogelijke maatregelen in ruimtelijke inrichting en rampenbestrijding met het oog op klimaatverandering. (Alterra-rapport; No. 2541). Alterra, Wageningen-UR. https://edepot.wur.nl/312426