Meerjarenprogramma Ontsnippering : knelpuntenanalyse

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

De natuur in Nederland raakt steeds meer versnipperd. Infrastructuur is op veel plaatsen mede verantwoordelijk voor deze versnippering. Om een overzicht te krijgen van de locaties waar zich knelpunten voordoen tussen de natuur en infrastructuur is eenlandsdekkende knelpuntenanalyse uitgevoerd. De knelpuntenanalyse richt zich wat natuur betreft op de ecologische hoofdstructuur (EHS), gestelde natuurdoelen buiten de EHS en de robuuste verbindingen. Wat betreft infrastructuur beperkt deze studie zich tot rijkswegen, provinciale wegen, spoorwegen en vaarwegen. Een significante vermindering van de levensvatbaarheid van dierpopulaties als gevolg van de aanwezigheid van infrastructuur is bij het achterhalen van de knelpunten als graadmeter gebruikt. Deze analyse is uitgevoerd met het expertsysteem LARCH. Hierbij zijn tien soortgroepen, zogenaamde ecoprofielen, doorgerekend. Deze soortgroepen zijn representatief voor circa driekwart van het Nederlandse (droge) natuurareaal. In totaal zijn 126 knelpunten vastgesteld, exclusief de knelpunten binnen robuuste verbindingen. Per knelpunt is de ecologische winst berekend wanneer het desbetreffende knelpunt zou zijn opgelost. Op basis van deze ecologische winst zijn de knelpunten geprioriteerd. Tevens is aangeduid wanneer knelpunten samenhang met elkaar hebben; dit betekent dat het oplossen van het ene alleen zinvol is wanneer ook het andere knelpunt wordt aangepakt.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages168
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.768
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • nature conservation
  • fragmentation
  • roads
  • infrastructure
  • railways
  • waterways
  • netherlands
  • ecological network
  • networks
  • habitat fragmentation

Cite this