Meer doen met mest

R. Didde, Th.V. Vellinga, K. Andeweg, E.D. Teenstra

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Abstract

Wageningen UR probeert boeren in ontwikkelingslanden ervan te overtuigen meer te doen met de mest van hun vee. Dat kan bijdragen aan de energievoorziening, de conditie van de bodem en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. In Vietnam worden de eerste resultaten geboekt.
Original languageDutch
Pages (from-to)34-39
JournalWageningenWorld
Issue number4
Publication statusPublished - 2015

Keywords

  • manure treatment
  • developing countries
  • manure fermentation
  • biogas
  • fertilizer application
  • cycling
  • vietnam
  • agricultural development

Cite this