Meekoppelkansen tussen Natura 2000, Kaderrichtlijn Water en het Deltaprogramma in de Klimaatcorridor Veenweide - een quickscan klimaatadaptatie

J.A. Veraart, C.C. Vos, A. Spijkerman, J.P.M. Witte

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In deze studie is gekeken in hoeverre maatregelen uit drie invalshoeken voldoende zijn om de natuurgebieden in de klimaatcorridor Veenweide klimaatrobuust te maken. Versterken ze elkaar of zijn er extra maatregelen noodzakelijk? De studie heeft daarmee een ecologische focus. De invalshoeken zijn: 1) natuurnetwerk De geschikte klimaatzones van soorten verschuiven en de kans op uitsterven van populaties neemt toe door de grotere grilligheid van het weer; 2) Het garanderen van de lange termijn zoetwatervoorziening kan natuur klimaatrobuuster maken; 3) De maatregelen die waterschappen nemen in het kader van de Kaderrichtlijn Water helpen mee om het aquatisch ecosysteem klimaatrobuuster te maken.
Original languageDutch
Place of PublicationUtrecht
PublisherKennis voor Klimaat
Number of pages88
Publication statusPublished - 2014

Keywords

  • natura 2000
  • water framework directive
  • ecological network
  • aquatic ecosystems
  • water quality
  • climatic change
  • peat grasslands
  • zuid-holland

Cite this