Massa spectrometrisch onderzoek van Aroclor 1221, 1232, 1242, 1248 en 1254

W.A. Traag, L.G.M.Th. Tuinstra

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het bepalen van het aantal chlooratomen van alle in Aroclor 1221, 1232, 1242, 1248 en 1254 voorkomende PCB componenten. Het identificeren van zoveel mogelijk PCB componenten aan de hand van de relatieve retentietijden en de spectra door middel van vergelijking met zuivere standaarden. Vergelijking van de verkregen resultaten van Aroclor 1254 met een literatuurreferentie. In de vijf technische mengsels konden met behulp van GC-MS ongeveer de helft van het aantal aangetoonde componenten geidentificeerd worden. De geidentificeerde componenten zijn qua gewichtspercentage echter wel de meest belangrijk. Gesteld kan worden dat in de vijf technische PCB mengsels tenminste 75% (W/W) geidentificeerd is. Uit een vergelijking van de verkregen gegevens van Aroclor 1254 en de gegevens uit één literatuurreferentie kan geconcludeerd worden dat identificatie op louter theoretische gronden, zoals door de literatuur-referentie is toegepast, kan leiden tot fouten en derhalve kritisch bekeken dient te worden.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherRIKILT
Number of pages13
Publication statusPublished - 1981

Publication series

NameVerslag / RIKILT
No.81.14

Keywords

  • mixtures
  • polychlorinated biphenyls
  • chlorinated hydrocarbons
  • mass spectrometry
  • pesticides

Cite this