Market-Oriented Product Innovation in Small Firms

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

Description: This thesis deals with product-innovation in small firms. It aims at a better understanding of the determinants of product innovation in small firms, particularly those determinants that are related to the market orientation of small firms. The focus of the study is on small firms that supply more or less homogeneous products to the market. A general framework is developed to investigate the relationship between market orientation and product innovation in small firms. The main elements of this general framework are the following. Product innovation in small firms is modeled as an individual decision-making process and personal traits of the manager are supposed to be important influencers of decision making. It is hypothesized that innovativeness, as an important personal trait of the manager, influences market orientation and product innovation. It is argued that product innovation in small firms usually is not the development of a new product by the small firm itself but rather the adoption of a concept developed by customers or third parties. This puts forward the important role of marketing channel partners in product innovation by small firms. Small firms¿ market orientation is expected to rely heavily on its current customers. This general framework is elaborated in specific models for the adoption of product innovation and radical product innovation. In case of radical product innovation separate models for the adoption and the intention to adopt refine the analysis. Finally a model has been proposed to explain the formation of expectations of small firms about their future performance. The models have been tested using data from Dutch rose growers and poultry farms. The empirical results show that elements of a small firm¿s market orientation drive product innovation and also radical product innovation. It appears that customer market intelligence stimulates product innovation. In the case of radical product innovation expressed needs of current customers but not those of potential customers stimulate the adoption of radical product innovation. Innovativeness influences a small firm¿s market orientation and product innovation, also radical product innovation. It appears that market orientation may inhibit or stimulate product innovation, depending on whether the innovativeness of the firm in the respective product domain is high or low. The influence of the manager¿s attitude towards a radical product innovation on intention to adopt is larger, the higher the manager¿s innovativeness. Also, expressed needs by potential customers for radical product innovation only influence the decision to adopt the radical product innovation if the manager is highly innovative. The expectations of small firms about future performance appear to be not a simple extrapolation of current success. Other factors which influence these expectations are amongst others: (a) whether or not the firms recently adopted a radical product innovation; (b) whether current customers expressed needs for that radical product innovation, and (c) whether the firm is dependent on current customer. Toelichting: Het onderwerp van dit proefschrift is productinnovatie door ondernemingen. Productinnovatie is een belangrijke ondernemingsbeslissing, met name voor het marktbeleid van een onderneming. Er is reeds veel onderzoek verricht naar productinnovatie. Hierin komt onder meer naar voren dat marktgerichtheid van ondernemingen nauw gerelateerd is aan succesvolle productinnovatie. Onderzoek naar productinnovatie door kleine ondernemingen is echter nog beperkt. Dit onderzoek tracht de leemte op dit gebied aan te vullen. Kleine ondernemingen worden daarbij opgevat als ondernemingen die door de eigenaar worden geleid en bestuurd. Er wordt verondersteld dat de karakteristieken van kleine ondernemingen specifieke gevolgen hebben voor productinnovatie. Zo zijn deze ondernemingen als gevolg van hun bescheiden omvang niet in staat om voldoende personele en financiële middelen in te zetten voor zelfstandige productontwikkeling. Ook lijken de wetenschappelijke modellen en theorieën, die op het gebied van productinnovatie zijn ontwikkeld, moeilijk toepasbaar op kleine ondernemingen omdat de strategische planning en de implementatie ervan bij kleine ondernemingen vaak moeilijk onderscheiden kunnen worden van elkaar. Het doel van deze studie is, om meer inzicht te verwerven in de factoren die productinnovatie door kleine ondernemingen beïnvloeden. Hierbij gaat de aandacht in het bijzonder uit naar de invloed van marktgerichtheid. Dit onderzoek richt zich op kleine ondernemingen die min of meer homogene producten voortbrengen, zoals landbouwbedrijven. Deze ondernemingen zetten hun producten af in een markt waarvan de marktvorm bij benadering kan worden getypeerd als volledige mededinging. Het onderzoek richt zich niet op kleine ondernemingen die heterogene, op de behoeften van de klant afgestemde, producten en diensten leveren. Dit type onderneming komt met name in de dienstverlening veel voor.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • Wageningen University
Supervisors/Advisors
 • Pennings, Joost, Promotor
Award date31 May 2005
Place of PublicationWageningen
Publisher
Print ISBNs9789085041429
Publication statusPublished - 2005

Keywords

 • products
 • innovations
 • innovation adoption
 • new products
 • agricultural products
 • marketing
 • markets
 • management
 • small businesses
 • eggs
 • roses
 • nurseries
 • netherlands

Fingerprint Dive into the research topics of 'Market-Oriented Product Innovation in Small Firms'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this