Map-based CTF met GAOS : eindrapport

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Binnen het project Akkerbouw in groen en blauw (AG&B) fase 2 (H-WodKa, 2010) is een prototype webapplicatie genaamd GAOS ontwikkeld voor optimalisatie van de inrichting van akkerbouwpercelen. GAOS staat voor Geo-Akker-Optimalisatie-Software. Om duidelijk richting te geven aan de door de akkerbouwpraktijk gewenste ontwikkelingen wil HWodKa GAOS benutten voor map-based Controlled Traffic Farming (CTF). Mapbased CTF volgens HWodKa is gebaseerd op een set bewerkingskaarten (geo-akkerplannen), met werklijnen voor alle bewerkingen voor alle teelten in een rotatie, met de kenmerken dat de werklijnen onderling optimaal gesitueerd zijn en dat de werklijnen optimaal gesitueerd zijn t.o.v. de perceelgrens. Het ontwerp van een programma voor de ruimtelijke planning van werklijnen t.b.v. map-based CTF is gebaseerd op versie 1 van GAOS (GAOS v1). Het ontwerp omvat o.a. de aanpassing van het optimalisatiealgoritme aan meer complexe perceelsgeometrie en ondersteuning van interactief editen van berekende akkerplannen. Dit laatste is nodig omdat de kennis en kunde die een rol spelen in de ruimtelijke inrichting van akkerbouwpercelen zich niet laten vangen in een kleine verzameling universeel toepasbare regels. Een belangrijke aanpassing t.o.v. GAOS v1 is dat in de nieuwe versie kopakkers interactief kunnen worden toegevoegd aan een geoptimalisserd patroon van rijpaden voor de rompakker. Verder vergt map-based CTF dat werkgangen voor de verschillende teelten binnen een rotatie op elkaar geconditioneerd zijn. Hieraan is in GAOS v2 tegemoet gekomen door spuitgangen van een 3m teelt vast te leggen in de database. Met een Nederlandse leverancier van autosteering apparatuur (SBG) zijn hiertoe afspraken gemaakt over de uitwisseling van deze spuitgangen met de boordcomputer.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen University
Number of pages32
Publication statusPublished - 2011

Keywords

  • precision agriculture
  • arable farming
  • controlled traffic farming
  • agricultural engineering

Cite this