Macrofauna knelpuntenanalyse tool

G.H. van der Lee (Developer)

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Abstract

Macrofauna Knelpuntenanalyse v1.1 02-08-2023
Door: Gea van der Lee (Wageningen Environmental research; contact: gea.vanderlee@wur.nl)
Opdrachtgever: AQUON als onderdeel van het PPS project Slim Monitoren van de waterkwaliteit (LWV21.042)
Op basis van de macrofauna is het mogelijk een diagnose te stellen van de belangrijkste knelpunten die spelen in een waterlichaam. Op basis van deze knelpunten kunnen vervolgens ruimte dekkende maatregelen worden geformuleerd. Door taxonlijsten te koppelen aan milieu- en habitatpreferenties (Verberk et al. 2012) en de gevoeligheid voor toxische stoffen van deze taxa (SPEAR, Liess & van der Ohe 2005) kunnen de mogelijke knelpunten in beeld worden gebracht voor lijnvormige wateren. De macrofauna knelpuntenanalyse is niet alleen geautomatiseerd voor standaard KRW-bemonstering, maar ook voor de QuickScan macrofauna. Bij de QuickScan macrofauna worden kleinere monsters genomen ten opzichte van de standaard KRW-bemonstering. De monsters worden vervolgens 'op het oog' hoogst zichtbare taxonomische niveau gedetermineerd waardoor kosten en meer monsters in de ruimte worden genomen, waardoor de macrofauna knelpuntenanalyse vlak dekkend wordt.
Original languageDutch
PublisherWageningen University & Research
Media of outputOnline
Publication statusPublished - 2 Aug 2023

Cite this