Macrofauna en vegetatie van de Nederlandse sloten; een aanzet tot beoordeling van de ecologische toestand

R.C. Nijboer, P.F.M. Verdonschot, M.W. van den Hoorn

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

Dit rapport beschrijft het opstellen en de resultaten van een ecologisch-typologisch netwerk voor sloten. Analyse van macrofaunagegevens afkomstig van waterbeheerders in combinatie met milieuvariabelen heeft geleid tot een netwerk met dertien voorkomende sloottypen. Dit zijn vrijwel allemaal beonvloedingsstadia. Daarnaast is de relatie tussen slootvegetaties en de milieuvariabelen in de sloot onderzocht. Met behulp van de resultaten uit dit onderzoek is de referentietypologie voor sloten zoals beschreven in het Aquatisch supplement geëvalueerd. Hierbij is ook het voorkomen van indicatorsoorten uit deze referentiesloottypen onderzocht. Uiteindelijk is een kleine vooruitblik gegeven naar twee potentiële typen beoordelingssystemen voor sloten: kwantitatieve en kwalitatieve beoordeling. De eerste methode maakt direct gebruik van het netwerk, de tweede kent aan alle slootsoorten een waarde toe per referentiesloottype en bepaalt zo een score die de afstand tussen een huidige slootgemeenschap en de referentie aangeeft.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages255
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.688
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • ditches
  • vegetation
  • aquatic animals
  • water systems
  • ecology
  • classification
  • netherlands
  • aquatic ecosystems

Cite this