Maatschappelijke respons op nieuwe technologieën : een literatuuroverzicht ten behoeve van Kennisbasis VI onderzoek

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken op het gebied van onderzoek naar technologie en maatschappij met een focus op het werkveld van Wageningen UR, de levenswetenschappen. Er is in toenemende mate onderzoek gedaan naar de maatschappelijke aspecten van technologieontwikkeling. Er is vanuit veel verschillende disciplines onderzoek gedaan, maar daaruit is nog weinig synthese ontstaan. Zo is het maatschappelijk perspectief en het individueel perspectief op de interactie tussen technologie en maatschappij grotendeels los van elkaar ontwikkeld. Dat is vanuit wetenschappelijk oogpunt niet vreemd: specialisatie levert namelijk veel op. Discipline-overstijgende samenwerking is nodig om expertise daadwerkelijk te integreren. Een mogelijk risico van interdisciplinaire samenwerking is dat de resultaten niet goed in het peer-reviewed systeem gepubliceerd kunnen worden, ongeacht de uitkomsten. Andere vormen van output dienen daarom onderzocht en op waarde geschat te worden. Denk bijvoorbeeld aan boeken of populair-wetenschappelijke publicaties. Wageningen UR heeft naar verhouding een sterke traditie in syntheseonderzoek, onder andere in praktijkonderzoek, maar ook in vernieuwende wetenschapsgebieden als systeembiologie en complexe adaptieve systemen (CAS).
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherLEI
Number of pages34
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameNota / LEI : Onderzoeksveld Consument & gedrag
PublisherLEI, onderdeel van Wageningen UR

Keywords

  • life sciences
  • technology
  • society
  • interdisciplinary research
  • synthesis
  • innovations
  • consumers
  • consumer behaviour

Cite this