Maatregelenpakketten KRW - Flevoland: kosteneffectiviteit van maatregelen om de belasting van het oppervlaktewater met N, P en carbendazim te verminderen

O.A. Clevering, W. van Dijk, R.L.M. Schils, H.A.E. de Werd

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De Europese Kaderrichtlijn Water heeft als doel duurzaam gebruik van water te bevorderen en de kwaliteit van watersystemen te beschermen en waar nodig te verbeteren. Voor de ecologische kwaliteit van watersystemen is het terugdringen van emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen een belangrijke voorwaarde voor herstel. In deze studie is de kosteneffectiviteit van bron- (verminderen overschotten) en effectgerichte maatregelen (bufferstroken, moerassystemen en baggeren) om de N- en P-belasting van het oppervlaktewater te verminderen met elkaar vergeleken. Voor het bepalen van de kosteneffectiviteit van effectgerichte maatregelen is een regionale invulling vereist, immers de effectiviteit van dergelijke maatregelen wordt sterk bepaald door de lokale omstandigheden. In deze studie is gekozen voor twee kleigebieden in Flevoland.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
Number of pages60
Publication statusPublished - 2006

Publication series

NamePPO
PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving
No.nr. 32500041

Keywords

 • water pollution
 • pollution control
 • surface water
 • cost effectiveness analysis
 • arable farming
 • livestock farming
 • emission
 • nitrogen
 • phosphorus
 • carbendazim
 • plant protection
 • land use
 • clay soils
 • flevoland
 • water framework directive

Cite this