Maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater in Bergambacht

J. Drent, R.F.A. Hendriks, J.W.H. van der Kolk, R.D. Groen

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Abstract

  De effectiviteit van maatregelen om de waterkwaliteit in het peilgebied Bergambacht te verbeteren is onderzocht met simulatiemodellen. Combinaties van peilbeheer en bemestingsregime geven geringe verschillen in de uit- en afspoeling van nutriënten. Kroos verwijderen, baggeren en verbeteren van de afvalwaterzuiveringsinstallaties - en combinaties daarvan - verlagen de gemiddelde nutriëntenconcentratie in het oppervlaktewater in het zomerhalfjaar aanzienlijk. Baggeren alleen verlaagt de stikstofconcentratie niet. De kansen om de grenswaarden te bereiken zijn in het kleigebied in het zuiden groter dan in het veengebied en de natuurgebieden in het noorden. Het ontwikkelde modelinstrumentarium kan ook in andere veenweidepolders worden toegepast.
  Original languageDutch
  Pages (from-to)70-90
  JournalH2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling
  Volume30
  Issue number3
  Publication statusPublished - 1997

  Keywords

  • models
  • nitrogen
  • phosphorus
  • research
  • water management
  • water quality
  • zuid-holland
  • krimpenerwaard

  Cite this