Maatregeleffectiviteit beekherstel: Macrofaunarespons op de herinrichting van de Leuvenumse beek

Gea van der Lee, Ralf Verdonschot, Ienke Bogerd, Dorien Roubos, Maarten Veldhuis, Piet Verdonschot

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

Een van de doelen van de Kennisimpuls waterkwaliteit (KIWK) is het kwantificeren van de effectiviteit van lokale maatregelen in verschillende watertypen op verschillende organismengroepen. In dit document is de effectiviteit van de herinrichting van de Leuvenumse beek op de macrofaunagemeenschap geanalyseerd. Er kan worden geconcludeerd dat er vanaf ongeveer 2002 een stroomgebiedsbrede ontwikkeling in de boven- en midden loop heeft plaatsgevonden met een toename van taxa met een preferentie voor matig tot snel stromend water, een lage saprobiteit en die positief scoren op de KRW maatlatten. De inbreng van hout in 2011 heeft tot een verdere positieve ontwikkeling in de macrofaunagemeenschap geleidt, die trajectspecifiek was voor de middenloop. De zandsuppletie die vanaf 2014 heeft plaatsgevonden, heeft in eerste instantie een negatief effect op de macrofaunagemeenschap gehad, maar de laatste monstername in 2018 laat weer een positieve trend zien.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherZoetwaterecosystemen, Wageningen Environmental Research
Number of pages12
ISBN (Electronic)9789463956130
DOIs
Publication statusPublished - Nov 2020

Publication series

NameNotitie Kennisimpuls waterkwaliteit (KIWK)

Cite this