Maaiveldafvoer: verkennend onderzoek naar een onderbelicht hydrologisch verschijnsel

B. Worm, Perry de Louw, Jan van Bakel, H.T.L. Massop

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Maaiveldafvoer is in Nederland slecht bekend. Om meer grip op dit verschijnsel te krijgen is in 2014 en 2015 op een aantal percelen nabij Ootmarsum een eerste meetonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten zijn meegenomen in een theoretische vervolgstudie omtrent maatgevende afvoeren in het werkgebied van Waterschap Vechtstromen. Dat heeft geresulteerd in een set kaarten die de (theoretische) maaiveldafvoer gebiedsdekkend duiden. Het is de bedoeling om de waarde van deze kaarten (en de gehanteerde methode) te toetsen met aanvullende veldproeven.
Original languageEnglish
Pages (from-to)32-35
JournalWater Matters : Kenniskatern voor Waterprofessionals - Dutch edition
Issue numberapril
Publication statusPublished - Apr 2019

Cite this