Luchtconditionering met WKO in varkensstallen : Nevenvoordelen duurzame stalconcepten

H.H. Ellen, J. Jansen, A. Smit, I. Vermeij

Research output: Other contributionPamphlet

Abstract

Volgens de ondernemers leidt dit systeem tot een verbetering van het stalklimaat, wat minder luchtwegproblemen geeft. Daarnaast kan met het juiste gebruik van dit systeem hittestress op warme dagen voorkomen worden. Een en ander leidt tot een verbetering van de (re)productie. Op basis van de aangeleverde gegevens is kwantificering niet mogelijk. Op basis van saldoberekeningen blijkt dat ten opzichte van een stal met een wasser gebaseerd op 100% ventilatiecapaciteit, er voor een zeugenbedrijf een voordeel valt te behalen van € 11,- per zeugenplaats. Bij vleesvarkens is er geen berekend economisch voordeel ten opzichte van een 100% luchtcapaciteit wasser. De extra kosten zijn mogelijk terug te verdienen door betere technische resultaten vanwege het stabielere stalklimaat. Daarnaast is er een indicatie dat dit systeem leidt tot minder hokbevuiling.
Original languageDutch
PublisherWageningen UR Livestock Research
Publication statusPublished - 2014

Cite this