Lozingen vanaf de wal, van juridische sturing naar sturing in de keten?

C. Balduk, S. Ligthart

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De Directie Noordzee (DNZ) werkt momenteel, net als de andere Regionale Directies van Rijkswaterstaat, aan een Emissiebeheersplan voor het eigen beheersgebied. In deze Emissie-beheersplannen dienen de Regionale Directies te komen tot een prioritering van maatregelen. Dit onderzoek is uitgevoerd om in beeld te brengen hoe de Directie Noordzee vorm geeft aan haar wettelijke taak van vergunningverlening op basis van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren. Hoewel dit een relatief klein aandeel vormt van de taken die de Directie met betrekking tot het emissiebeheer uitvoert, is het wel één van de weinige taken waar zij directe invloed op het emissiebeheer kan doen gelden. Om te evalueren hoe Directie Noordzee hier invulling aan geeft, en mogelijkheden voor verbeteringen te verkennen, is er gekozen voor een casusanalyse. Het betreft de maatregelen om de verontreiniging van de Noordzee via de rioolwaterzuivering Houtrust te beperken. Het hoogheemraadschap Delfland is verantwoordelijk voor de afvalwaterzuivering. Zij stuurt hiertoe een aantal gemeenten aan, die invloed uitoefenen op de afvalwaterstroom van huishoudens en bedrijven.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages58
Publication statusPublished - 2001

Publication series

NameAlterra-rapport
No.330

Keywords

  • waste water
  • discharge
  • surface water
  • water policy
  • permits
  • netherlands

Cite this

Balduk, C., & Ligthart, S. (2001). Lozingen vanaf de wal, van juridische sturing naar sturing in de keten? (Alterra-rapport; No. 330). Alterra. https://edepot.wur.nl/81978