Loof- en bolverkleuring in venkel : projectjaar 2003

M.C. Plentinger, L.J. Esselink, C.A.P. van Wijk, J.G. Wanter

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Monsters venkel met loofverbruiningsproblemen verzameld in de praktijk leken in 2002 te duiden op Septoria. Het jaar 2003 was een extreem droog en warm jaar. Deze extreme weersomstandigheden zijn voor de meeste schimmels veelal zeer ongunstige omstandigheden om op te treden. Niet alleen in de uitgevoerde kasproeven werden, ondanks kunstmatige besmetting, incubatietijd (tijd tussen besmetting en het uitbreken van de daardoor veroorzaakte ziekte) en beregening, geen symptomen gevonden van de beoogde loofen/ of bolverkleuring. Ook in de praktijk traden dit jaar geen symptomen hiervan in venkel op. In de tweede inoculatieproef trad voornamelijk één zichtbaar symptoom op. De praktijk herkende hier niet de beoogde loofverkleuring in. De uit deze vlekken geïsoleerde schimmels Alternaria alternata en Stemphylium sp. en de bacterie Erwinia herbocola (Lohnis) Dye kunnen hierdoor als veroorzakers van loofverkleuring worden uitgesloten. De aangebrachte chemische gewasbeschermingsmiddelen hadden hier, na eenmalig te zijn aangebracht, geen zichtbaar bestrijdend effect op.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving
Number of pages37
Publication statusPublished - 2004

Keywords

 • arable farming
 • greenhouse horticulture
 • fennel
 • vegetable growing
 • quality
 • leaf spotting
 • chemical control
 • fungicides
 • alternaria alternata
 • stemphylium
 • plant pathogenic fungi

Cite this