LNV Bestek mosselen en eidereenden. Deelproject 2: Bepaling perceelbestand Waddenzee najaar in verder verleden en vergelijk arme en rijke jaren Monitoring

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  De gegevens uit het Evaluatie Schelpdiervisserij (EVAII) lijken aan te geven dat mosselkwekers in jaren met weinig mosselen in de Waddenzee meer mosselen naar de Oosterschelde verplaatsten dan in jaren met grote mosselbestanden in de Waddenzee. Achterliggende gedachte is dat als er weinig mosselen in de Waddenzee liggen, de kwekers eerder geneigd zijn deze naar de Oosterschelde te verplaatsen dan wanneer er veel mosselen aanwezig zijn. De vooronderstelling hiervoor is een bedrijfseconomische; als een kweker weinig mosselen heeft dan wil hij niet het risico lopen deze mosselen tijdens een storm te verliezen. Door de mosselen te verplaatsen naar de meer beschutte Oosterschelde vermindert de kweker dit risico. Deze conclusie was echter vooral gebaseerd op een verkennende studie met aannames over “gemiddeld kweekgedrag”. In het voorliggende rapport zijn de verplaatsingen van mosselen van de percelen in de Waddenzee naar percelen in de Oosterschelde bepaald aan de hand van gegevens die individuele kwekers hebben ingevoerd in een elektronisch zakboekje. Dit is een systeem waarin de kwekers alle handelingen die op de percelen worden uitgevoerd kunnen invoeren. In plaats van het noteren van deze gegevens in een notitieboek voeren de kwekers deze gegevens in een database programma. Begin 2005 is met dit systeem begonnen, en zes kwekers hebben hierin gegevens van ingevoerd. Met de huidige gegevens in het mosselzakboekje kunnen wij een goed beeld geven van de verplaatsingen van de individuele kwekers. Het is echter nog niet mogelijk een goed idee te krijgen van de mosselbestanden van die zelfde individuele kwekers op een bepaald moment. Verschillende berekeningen zijn uitgevoerd, maar op dit moment ontbreekt er nog informatie om de vraag of kwekers meer mosselen naar de Oosterschelde verplaatsen in arme jaren te beantwoorden. De verwachting is dat een betere analyse mogelijk is als het elektronisch mosselzakboekje door meer kwekers wordt gebruikt, en dat ook historische data is ingevoerd.
  Original languageDutch
  Place of PublicationIJmuiden
  PublisherRIVO
  Number of pages13
  Publication statusPublished - 2006

  Publication series

  NameRapport / Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO)
  PublisherRIVO
  No.C018/06

  Keywords

  • mussel culture
  • mussels
  • research
  • habitats
  • registration trials
  • wadden sea
  • eastern scheldt

  Cite this