Little egrets egretta garzetta in the Dutch Wadden Sea: From Mediterranean rarity to typical Dutch shorebird: [Kleine Zilverreigers in de Waddenzee Van mediterrane verschijning naar Nederlandse wadvogel]

R. Kleefstra, H. Horn, M.F. Leopold, O. Overdijk

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

De Kleine Zilverreiger zal menigeen niet direct associëren met kwelders, stranden en slikken. Toch maakt desoort een stormachtige ontwikkeling door als bewoner van West-Europese kustgebieden. Net als in Frankrijken Groot-Brittannië namen de aantallen in de Nederlandse Waddenzee in de jaren negentig vooral in de nazomer toe. In 1999 volgde de definitieve vestiging als broedvogel. Sindsdien werden niet alleen de aantallenbijgehouden, ook werd gekeken naar reproductie, werden nestjongen geringd en op beperkte schaal voedselmonsters verzameld. Tien jaar na de vestiging als broedvogel is het tijd voor een eerste overzicht van het wel en wee van de Kleine Zilverreiger in diens noordelijkste broedgebied in Europa.
Original languageEnglish
Pages (from-to)158-170
JournalLimosa
Volume82
Issue number3-4
Publication statusPublished - 2009

Keywords

  • birds
  • habitats
  • migration
  • breeding places
  • lauwersmeergebied
  • wadden sea

Cite this