Literatuurstudie: teeltaspecten rond de productie van koolzaad voor biodiesel : een inventarisatie op basis van literatuuronderzoek

H.J.C.J. van der Mheen

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Vanwege de recente belangstelling, vanuit de Nederlandse akkerbouwsector, voor de productie van biodiesel uit koolzaad is, in opdracht van het Hoofdproductschap voor de Akkerbouw (HPA), een literatuurstudie uitgevoerd waarin diverse teeltaspecten van de koolzaadteelt, voor zover mogelijk vanuit het gezichtspunt van de non-food/biodiesel toepassing, worden behandeld. Bij het, tot nog toe, ontbreken van specifiek omschreven teeltmaatregelen voor de non-food koolzaadproductie is daarbij uitgegaan van algemene koolzaadteeltliteratuur, waarvan zowel oud als nieuw materiaal werd doorgenomen. Uitgangspunt voor 'biodieselkoolzaad' is een zo efficiënt mogelijke, optimale, zaad- en olieproductie tegen lage kosten. Ook de mogelijke inpassing van (winter- en zomer-)koolzaad in een zandgrond bouwplan is, gericht op de te verwachten teeltverbreding binnen de Nederlandse akkerbouw, van belang. Met betrekking tot de koolzaadteelt op zandgrond wordt aandacht besteed aan de nematologische aspecten daarvan, en de mogelijkheden voor toepassing van organische mest. Onderzoeksresultaten m.b.t. het, door een juiste combinatie van zaaitijd, zaaizaadhoeveelheid, plantdichtheid, stikstofbemesting en groeiregulatie, verkrijgen van een optimaal productief gewasbestand worden beschreven. Suggesties worden gedaan voor teeltmaatregelen gericht op een lage kosten ('low-cost') teeltsysteem, waaronder een beperkte (ongedeelde) bemesting, een beperkte gewasbescherming en de zaadoogst direct van stam. Het projectrapport eindigt met een aantal aanbevelingen voor het, in het kader van het koolzaad/biodieselproject, uit te voeren teeltonderzoek.
  Original languageDutch
  Place of PublicationLelystad
  PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector AGV
  Number of pages39
  Publication statusPublished - 2003

  Keywords

  • rape
  • fuel crops
  • cultivation
  • cultural methods
  • arable farming
  • biobased economy

  Cite this