Literatuurstudie 'Teelt van groenbemesters in combinatie met niet-kerende grondbewerking'

M.G. van Zeeland, J.G.M. Paauw, R.D. Timmer

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Het principe van minimale grondbewerking gaat uit van het zo min mogelijk verstoren van de grond en het zolang mogelijk bedekt houden van de grond. Voor het bedekt houden, worden vooral groenbemesters (cover crops) gebruikt. Er zijn verschillende technieken beschikbaar om deze groenbemesters in het voorjaar te bewerken, zoals kneuzen, ondergronds doorsnijden, rollen, rollen in combinatie met kneuzen en maaien. Met name in Brazilië, de Verenigde Staten en Canada is veel onderzoek en praktijkervaring opgedaan met minimale grondbewerking. De vraag is in hoeverre deze kennis bruikbaar is voor de Nederlandse landbouw. In deze literatuurstudie is o.a. gekeken naar de geschiktheid van groenbemesters om stikstof in het najaar op te nemen en deze de winter over te dragen. Zo wordt voorkomen dat de in het profiel aanwezige stikstof verloren gaat. Voor het overdragen van stikstof is de eigenschap “winterhardheid” van belang. Als een groenbemester gedurende de winter dood vriest, gaat de opgenomen stikstof alsnog verloren. Het bedekt houden van de grond door een afgestorven of dood gevroren groenbemester beperkt echter nog wel de kieming van onkruid en voorkomt erosie, en heeft dus nog wel voordelen
  Original languageDutch
  Place of PublicationLelystad
  PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving
  Number of pages38
  Publication statusPublished - 2009

  Keywords

  • organic farming
  • minimum tillage
  • tillage
  • green manures
  • literature reviews
  • arable farming
  • soil chemistry
  • nitrates
  • soil fertility

  Cite this