Literatuurstudie effect hoge CO2-concentratie op pootgoedkwaliteit

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport is opgesteld op verzoek van en gefinancierd door brancheorganisatie akkerbouw (bo) Financiering heeft plaatsgevonden uit overgedragen middelen van het voormalig Productschap Akkerbouw.Deze literatuurstudie is onafhankelijk uitgevoerd en heeft plaats gevonden om te onderzoeken in hoeverre de invloed van CO2-gehaltes (oplopende ppm-waarden en tijd van blootstelling) op de kwaliteit (met name kiemkracht) van pootaardappelen is onderzocht en welke conclusies hieruit kunnen worden getrokken om daarmee een bijdrage leveren aan de formulering van onderzoek wensen ten aanzien van oplossingen voor collectieve vraagstukken voor Nederlandse akkerbouw ketens. De resultaten van deze studie zullen vrij te verspreiden zijn.Algemeen is er een hypothese dat een hoog CO2-gehalte tijdens de bewaring van pootgoed, nadelige gevolgen zou kunnen hebben in de nateelt (opkomst, stengelaantal, opbrengst).Uit literatuuronderzoek lijkt dit niet het geval te zijn bij CO2-waarden tijdens de bewaring tot 4.300 ppm (bij veel rassen zelfs niet tot 10.000 ppm).Er kan echter ook worden gekeken naar mogelijke positieve effecten van een verhoogd CO2-gehalte tijdens (de laatste fase van) bewaring op het verbreken van de kiemrust of het verbeteren van kieming.Voor de Nederlandse primaire akkerbouwsector en gerelateerde ketenpartijen is kennis over het effect van CO2-waarden van belang om mogelijk de kwaliteit van pootgoed te beïnvloeden via het beïnvloeden van het tijdstip van kieming (zowel vervroeging als verlating) en mogelijk dekiemkracht en vitaliteit van pootgoed.Dit biedt kansen voor exporteurs naar gebieden waar geplant moet worden op het moment dat kiemrust van veel rassen die in Nederland zijn geteeld nog nauwelijks is gebroken (bijvoorbeeld de Sahel zone in Afrika). Mogelijk biedt het tevens kansen voor een verbeterde prestatie van geleverd pootgoed in de consumptieteelt indien via CO2 toediening in bepaalde concentraties en tijdsduur, gestuurd kan worden op aantal kiemen en/of de kracht van kiemen op het moment van poten.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Food & Biobased Research
Number of pages18
ISBN (Electronic)9789463432528
DOIs
Publication statusPublished - 2018

Publication series

NameWageningen Food & Biobased Research report
No.1797

Cite this