Literatuuronderzoek omtrent polycyclische aromaten

W. Haasnoot, L.G.M.Th. Tuinstra

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit verslag heeft tot doel een literatuuroverzicht te geven omtrent het voorkomen van polycyclische aromaten en methoden voor het aantonen en bepalen van deze in relevante produkten. Polycyclische aromaten (PCA) zijn algemeen verspreid in het milieu en kunnen carcinogeen, syncarcinogeen of cocarcinogeen zijn. Zij ontstaan door de onvolledige verbranding van organisch materiaal en kunnen door bepaalde microorganismen worden gesynthetiseerd. Voedingsmiddelen kunnen door luchtstof of door "roken" met PCA verontreinigd worden. De door luchtstof verontreinigde grootbladerige groentesoorten, zoals groenekool bevatten in het algemeen grotere hoeveelheden aan PCA dan b.v . gerookte vis. In vergelijking met lucht en water bevat slib, uit zuiveringsinstallaties, enorm grote hoeveelheden aan PCA (mg/kg niveau). In Duitsland geldt voor gerookte vleesprodukten een tolerantie van 1 ug Benzo(a)pyreen per kg vlees en uit onderzoek is gebleken dat deze grens vele malen werd overschreden. Reversed phase vloeistofchromatografie met fluorescentie- en U.V. detectie is de meest geschikte combinatie voor het bepalen van PCA. Voor de bevestiging kunnen dunnelaagchromatografie of capillaire gaschromatografie met een FID of een massaspectrometer gebruikt worden.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherRIKILT
Number of pages13
Publication statusPublished - 1981

Publication series

NameVerslag / RIKILT
No.81.70

Keywords

  • polycyclic aromatic hydrocarbons
  • combustion
  • microorganisms
  • microbial contamination
  • reverse phase liquid chromatography
  • food chemistry

Cite this