Literatuuronderzoek naar het gebruik, gedrag en voorkomen van organotin bevattende bestrijdingsmiddelen

W. van Delft, G. Vos

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De succesvolle toepassing van organotinverbindingen voor ver uiteenlopende doeleinden heeft geleid tot de huidige hoge wereldproduktie van deze verbindingen. De meest belangrijke en oudste toepassing is de verwerking van di- en mono-organotinverbindingen als stabilisatoren in kunststoffen, zoals PVC . De laatste decennia is echter in het bijzonder het gebruik van tri-organotin-bevattende bestrijdingsmiddelen sterk toegenomen. Zo worden tributyltin- en trifenyltin verbindingen in aangroeiwerende verven voor schepen, pleziervaartuigen etc. verwerkt. In de land- en tuinbouw zijn de fungiciden trifenyltinhydroxide en -acetaat en de acaraciden tricyclohexyltinhydroxide en fenbutatinoxide de belangrijkste organotin-bevattende middelen, die worden toegepast voor gewasbescherming . Op basis van deze literatuurstudie moet gesteld worden dat nog onvoldoende onderzoeksgegevens beschikbaar zijn om een eventueel verbod op het gebruik van deze middelen te onderbouwen cq . af te wijzen. Het name bestaat nog onduidelijkheid omtrent de belasting van het aquatisch milieu, de werkelijke accumulatie in de bodem en de afbraaksnelheid van deze verbindingen onder veldcondities .
Original languageEnglish
Place of PublicationWageningen
PublisherRIKILT
Number of pages38
Publication statusPublished - 1987

Publication series

NameRapport / Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouw
No.87.66

Keywords

  • organotin pesticides
  • plant protection
  • persistence
  • soil chemistry
  • environmental impact
  • literature reviews

Cite this