Literatuuronderzoek Koolgalmug : samenvatting van onderzoekresultaten

M.E.T. Vlaswinkel, G. van Kruistum

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De koolgalmug (Contarinia nasturtii) veroorzaakt in de laatste tien jaren een toenemende schade in koolgewassen. Dit insect is moeilijk te herkennen en vanwege de beperkingen in het middelengebruik ook steeds minder effectief te bestrijden. Voor de Nederlandse koolteelt is geleide bestrijding een realistisch alternatief voor preventieve (conventionele) bestrijding. Bepaling van het moment waarop het plaaginsect aanwezig is en in welke mate, door middel van monitoring en bemonstering, is één van de basiseleme nten van geleide bestrijding en één van de essentiële invoerwaarden voor modellen die de ontwikkeling van een populatie voorspellen, op grond waarvan beslissingen kunnen worden genomen over gewasbeschermingsmaatregelen. Vooral in het geval van de koolgalmug is een nauwkeurige voorspellingsmethode c.q. signaleringsmethode van groot belang. Aan de bestaande methoden en modellen kan nog het nodige worden verbeterd door onder andere het effect van het bodemvocht als parameter in het model op te nemen. Wanneer het vrouwelijk feromoon aan een val kan worden toegevoegd komt wellicht een veel effectievere vangstmethode beschikbaar waardoor het bestrijdingstijdstip veel nauwkeuriger kan worden vastgesteld. De hele levenswijze van de koolgalmug wordt sterk beïnvloed door het weer, vooral door de bodemtemperatuur, relatieve luchtvochtigheid en vochtigheid van de grond. De cyclus van ei tot mug duurt 26-35 dagen. Bij 19-20 graden C duurt de eiontwikkeling 4-5 dagen; de larveontwikkeling 7-8 dagen en de rust in de grond tot uitkomst mug 11-12 dagen. De meest gunstige omstandigheden voor de koolgalmug zijn een droge april-meimaand, gevolgd door een korte warme periode met regen (mug verschijnt 10-20 dagen later) en als de zomer verder relatief warm en droog is, met af en toe een korte periode van regen samenvallend met de tijd dat de meeste larven zich in de grond bevinden (dit beperkt het aantal in rust gaande larven). In Nederland zijn op dit moment de volgende middelen toegelaten tegen koolgalmug: Orthene (niet in broccoli) en de synthetische pyrethroiden: Baytroïd (niet in Chinese kool), Agrichem Deltametrin, Decis, Sumicidin Super (niet in boerenkool) en Karate. In Europa worden goede resultaten van Karate gemeld. Het probleem van deze middelen is de vrij korte werkingsduur waardoor een juist toepassingstijdstip zeer nauw luistert. In Duitsland en Zwitserland wordt in 2003 onderzoek uitgevoerd met enkele nieuwe chemische middelen waarbij Nederland aan zou kunnen sluiten. Verder wordt in Zwitserland de nodige aandacht besteed aan de bespuitingstechniek en de ontwikkeling van een feromoonval voor de koolgalmug.
Original languageDutch
Place of PublicationWestmaas
PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
Number of pages24
Publication statusPublished - 2003

Keywords

  • contarinia nasturtii
  • cabbages
  • brassica oleracea var. capitata
  • plant pests
  • plant protection
  • field crops
  • vegetables

Cite this