Literatuuronderzoek chrysantenteelt zonder stomen: Kan een monocultuur in een stabiel microbieel evenwicht blijven?

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Chrysantenteelt is een grondgebonden teelt met 4-6 teeltcycli per jaar. De opbouw van ziekten en plagen in de bodem is aanzienlijk. Het is nu gebruikelijk de grond minstens eens per jaar te stomen. Het gerelateerde energieverbruik is 4-6 m3 gas per m2 per jaar. De ziektenopbouw wordt in verband gebracht met bedrijfshygiëne, de stekken, de perspotten waarop wordt opgekweekt, de overgang van opkweek naar teeltbodem, de watergiften en het onder frezen van wortelresten en perspotten. De belangrijke ziekten en plagen zijn Pythium, Fusarium, nematoden en Thrips. In dit literatuuronderzoek wordt beschreven wat bekend is over teeltomstandigheden die bevorderlijk zijn voor de ziekten en plagen. Doel was te komen tot een beoordeling van de haalbaarheid van een chrysantenteelt zonder stomen gebaseerd op aanpassingen van de huidige teeltmethode.---Chrysanthemum are grown in a soil-based cultivation with 4-6 cultivation cycles per year. The build-up of diseases and pests in the soil is considerable. It is now common to steam the soil at least once a year. The related energy consumption is 4-6 m3 gas per m2 per year. The build-up of diseases is associated with hygiene, the cuttings, the press pots on which chrysanthemum cuttings are grown, the transition from propagation to cultivation medium, irrigation cycles and tilling root residues and press pots into the soil after cultivation. Major diseases and pests are Pythium, Fusarium, nematodes and Thrips. This literature study describes what is known about cultivation circumstances promoting diseases and pests. The aim was to assess the feasibility of a chrysanthemum crop without steaming based on adaptations of the current cultivation method.
Original languageDutch
Place of PublicationBleiswijk
PublisherStichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Glastuinbouw
Number of pages94
DOIs
Publication statusPublished - 2021

Publication series

NameRapport Wageningen Plant Research
No.WPR-999

Cite this