Linking soil C and N dynamics in managed ecosystem under elevated CO2

C.J. van Groenigen

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

Door fossiele brandstof te gebruiken, bos te kappen en grond te bewerken voor landbouw doet de mensheid de concentratie van CO2 in de atmosfeer stijgen. Het is onduidelijk of en hoeveel C hierdoor in de bodem kan worden vastgelegd. Aan de ene kant hebben talloze studies aangetoond dat een hogere CO2 concentratie de groei van planten en daarmee de toevoer van C naar de bodem stimuleert. Aan de andere kant kunnen planten in een wereld met meer CO2 in de atmosfeer alleen harder groeien als de bodem hen van voldoende nutriënten voorziet. De onzekerheid over het effect van de beschikbaarheid aan nutriënten zorgt voor grote verschillen in schattingen naar toekomstige koolstofopslag in bodem en vegetatie. Met dit onderzoek is geprobeerd te bepalen hoe onder verhoogde CO2 concentraties de beschikbaarheid van nutriënten de kringloop van C in bodems beïnvloedt.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • Wageningen University
Supervisors/Advisors
 • van Breemen, N., Promotor
 • van Kessel, C., Promotor, External person
 • Kuikman, Peter, Co-promotor
 • Six, J., Co-promotor, External person
Award date12 Mar 2007
Place of Publication[S.l.]
Print ISBNs9789085046264
Publication statusPublished - 2007

Keywords

 • soil chemistry
 • nitrates
 • carbon
 • carbon dioxide
 • nutrient availability
 • ecosystems
 • terrestrial ecosystems

Cite this