Levert natuurinclusief gedrag natuurwinst op? Aanzet tot een onderzoeksmethodiek

M.E.A. Broekmeyer, J.J.C. Gijsen, E.G. Steingröver, J.P. Chardon, P.F.M. Opdam

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

Het Natuurplanbureau wil weten of natuurinclusief gedrag van actoren leidt tot meer natuurwinst, dat wil zeggen dat natuur een belangrijkere plaats krijgt binnen de planvorming, hetgeen weer een positieve invloed heeft op de kwaliteit en kwantiteit van natuur. Men wil deze hypothese toetsen binnen casussen op het gebied van de ruimtelijke ordening. Een eerste stap daartoe is onderzoek of natuurinclusief gedrag en natuurwinst binnen een dergelijk planproces te benoemen en te meten zijn. Dit rapport geeft een aanzet tot een methodiek hiervoor, inclusief een stappenplan om de diverse indicatoren voor de graadmeters `natuurgedrag actoren' en `natuurwinst' te bepalen. Dit stappenplan is uitgetest in de casus Landgoed Driessen te Waalwijk. Zowel de methodieken als de mogelijke casussen kennen diverse beperkingen die een goede toets van de hypothese vooralsnog bemoeilijken. Belangrijke knelpunten zijn het ontbreken van voldoende informatie over de kwaliteit van de natuur, het ontbreken van een geschikte methodiek voor het meten van de natuurhouding van actoren, het afbakenen van het planproces en het afbakenen van het begrip `natuurwinst'.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages76
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.763
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • behaviour
  • decision making
  • physical planning
  • nature conservation
  • land use
  • measurement
  • netherlands
  • methodology
  • nature

Cite this