Levensstrategieën van exoten in Nederlandse binnenwateren : een verkennende studie

M.P.C.P. Paulissen, P.F.M. Verdonschot

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Natuur- en waterbeheerders zouden de presentie en abundantie van reeds aanwezige en nieuw gesignaleerde aquatische exoten systematisch moeten gaan monitoren ingepast in de reguliere meetnetten van waterbeheerders, waarbij regelmatig trendanalyses worden uitgevoerd. Hierdoor kan het (potentiële) binnendringen van invasieve uitheemse soorten vroegtijdig worden gesignaleerd. Dit verkleint de kans op kostbare ingrepen achteraf om economische of ecologische schade te herstellen. Op basis van literatuuronderzoek is een voor de praktijk werkbare definitie van de term exoot opgesteld. Een exoot is een soort (of ondersoort) die door toedoen van menselijk handelen, in brede zin, buiten zijn natuurlijke areaal voorkomt én die zijn nieuwe leefgebied niet op eigen kracht had kunnen bereiken op een (menselijke) tijdsschaal van tientallen tot enkele honderden jaren. Onderscheid is verder gemaakt tussen invasieve en niet-invasieve exoten en het belang van verspreidingsstatus en vectortype is aangegeven. Er is een exotenlijst voor het zoete water in Nederland met betrekking tot de organismegroepen: macrofyten, macrofauna en vissen opgesteld
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages117
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1496
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • invasions
  • species
  • freshwater ecology
  • aquatic environment
  • monitoring
  • netherlands
  • aquatic ecosystems
  • inland waters

Cite this