Levenscyclusanalyse groencompost : grootschalig en zelf composteren

P.H.M. Dekker, M.G. van Zeeland, J.G.M. Paauw

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In een levenscyclusanalyse (LCA) is de bereiding van groencompost op het agrarisch bedrijf vergeleken met de bereiding van groencompost op regioschaal door gespecialiseerde composteerbedrijven. Bereiding van groencompost op het agrarisch bedrijf heeft het voordeel dat flink bespaard kan worden op energieverbruik en vrachtvervoer op de weg. Daar staat tegenover dat gespecialiseerde groencomposteerders gebruik kunnen maken van schaalgroottevoordelen, betere sturing kunnen geven aan gewenste composteercondities en dat zij gebruik kunnen maken van groenafval van natuurgebieden. De studie bouwt voort op de studie die in 2008 is uitgevoerd, waarbij o.a. een LCA voor GFT-compost is opgesteld. Voor zover dat mogelijk is, zijn de kengetallen voor de bereiding van groencompost vergeleken met die van GFTcompost.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten
Number of pages27
Publication statusPublished - 2010

Keywords

  • composting
  • composts
  • economies of scale
  • greenhouse gases
  • emission
  • arable farming
  • farm management
  • life cycle assessment

Cite this