Leven met zout water : deelrapport: zouttolerantie van zoetwaterafhankelijke natuurdoeltypen; verkenning en kennislacunes

M.P.C.P. Paulissen, E.P.A.G. Schouwenberg, G.W.W. Wamelink

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Overzicht van de zouttolerantie van zoetwaterafhankelijke natuurdoeltypen en habitatrichtlijnsoorten in Laag Nederland. Er zijn kennistabellen opgesteld over chlorideranges en gevoeligheid voor verzilting. Voor bijna alle onderzochte natuurdoeltypen ligt de optimale chlorideconcentratie in het zeer zoete en de norm in het zoete tot licht brakke bereik. Dit geldt ook voor de beschouwde plantensoorten. Voor de fauna zijn de resultaten variabeler. Hoe natter een natuurdoeltype, hoe meer zoutindicerende plantensoorten er in voorkomen. De resultaten voor chloriderange contrasteren met die voor gevoeligheid voor verzilting. Vooral op laatstgenoemd gebied is veel gewerkt met aannamen. Een lage gevoeligheid betekent niet automatisch dat de hersteltijd na het optreden van zoutschade kort is. De meeste onderzochte habitatrichtlijnsoorten zijn relatief ongevoelig voor verzilting. Er zijn kennislacunes en oplossingsrichtingen geformuleerd
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages70
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameAlterra-document
PublisherAlterra
No.2
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • salinization
  • salt tolerance
  • fresh water
  • nature conservation
  • chlorides
  • netherlands
  • flora
  • halophytes
  • fauna
  • habitats directive

Cite this