Leren van Krimp : vraagsturing in de pilots Gebrookerbos (Heerlen) en Groen van Rood (Delfzijl)

R.J. Fontein, R.C.M. Arnouts, W. Kuindersma, B.C. Breman

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In 2010 zijn de gemeenten Delfzijl en Heerlen elk gestart met een pilot rond bevolkingskrimp. De pilots Groen voor Rood (Delfzijl) en Gebrookerbos (Heerlen) gaan over het inrichten van de open ruimte na de sloop van woningen. Het ministerie van EL&I is op een vraaggestuurde wijze betrokken bij deze pilots. In 2010 hebben de gemeenten Delfzijl en Heerlen de pilots met veel enthousiasme en met bestuurlijk commitment verder uitgewerkt. Hierbij zijn vele partijen betrokken en concepten als stadslandbouw, tijdelijke ruimte en de verdiencapaciteit van het gebied zijn verder uitgewerkt. Toch lag de nadruk nog sterk op overheidspartijen. Om de pilots ook echt uitvoerbaar te maken dienen ook bedrijven, ondernemers, maatschappelijke organisaties en burgers meer betrokken te worden bij de planvorming. De gemeenten vragen ook om een continuering van de actieve en faciliterende rol van EL&I.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages56
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.2149
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • population decrease
  • area development
  • pilot projects
  • limburg
  • groningen
  • cooperation
  • urban agriculture

Cite this