Leaching of inorganic contaminants towards groundwater : impact assessment of the Dutch Soil Quality Decree on Groundwater

J. Spijker, J.E. Groenenberg, R.N.J. Comans, J.J. Dijkstra

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport beschrijft de opzet, evaluatie en resultaten van een modellering van uitloging van metalen en metalloïden uit bodems naar het grondwater. Deze studie had de volgende doelen: 1. het bepalen van representatieve concentraties van metalen en metalloïden in het ondiepe (eerste meter) grondwater; 2. het bepalen van representatieve waarden voor bodemparameters, die de uitloging van metalen en metalloïden bepalen, zoals reactiviteit van opgelost organische koolstof, gehalten aan oxiden en reactiviteit van metalen en metalloïden; 3. het verbeteren van het bestaande modelinstrumentarium voor het modelleren van de uitloging van metalen en metalloïden uit de bodem, inclusief de onzekerheid van deze modellen.
Original languageEnglish
Place of PublicationBilthoven
PublisherRIVM
Number of pages201
Publication statusPublished - 2013

Keywords

  • groundwater pollution
  • soil pollution
  • leaching
  • metals
  • semimetals
  • pollutants
  • modeling
  • inorganic compounds

Cite this