LARCH Vogels Nationaal; een expertsysteem voor het beoordelen van de ruimtelijke samenhang en de duurzaamheid van broedvogelpopulaties in Nederland

R. Reijnen, R. Jochem, M. de Jong, M. de Heer, H. Sierdsema

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het model LARCH is een onderdeel van het kerninstrumentarium van het Natuurplanbureau. Het model voorspelt de kans op duurzaam voorkomen van vooral diersoorten op basis van de ruimtelijke configuratie van leefgebieden en de kwaliteit daarvan. Dit rapport beschrijft het toepasbaar maken van LARCH voor 89 broedvogelsoorten in Nederland, LARCH VOGELS NATIONAAL genaamd. Ten behoeve hiervan is een speciale begroeiingstypenkaart vervaardigd. Het model maakt deel uit van de Natuurplanner van het RIVM. De Natuurplanner integreert kennis over de effecten van de zogenoemde "ver"-thema's (verdroging, verzuring, vermesting) op planten en vegetatie(structuur). Door de uitbreiding met broedvogels kan ook de kennis over versnippering worden meegenomen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages63
Publication statusPublished - 2001

Publication series

NameAlterra-rapport
No.235

Keywords

 • birds
 • nesting
 • populations
 • habitats
 • vegetation
 • mapping
 • distribution
 • ecology
 • models
 • netherlands
 • habitat fragmentation
 • fauna

Cite this