Lange termijn effecten van fosfaatbalansen op bouwland; fosfaattrappen proefveld Lelystad

C.A.P. van Wijk, J.J. de Haan, P.A.I. Ehlert, W. van den Berg

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport geeft de resultaten van veeljarig onderzoek naar effecten van fosfaatgiften afgestemd op evenwichtsbemesting. Hierbij wordt gepoogd een antwoord gegeven op de volgende vragen: 1. Welk risico levert een veeljarige evenwichtsbemesting met fosfaat op vermindering van opbrengst en kwaliteit van landbouwgewassen? 2. Vermindert een gebruiksnorm afgestemd op evenwichtsbemesting op korte en lange termijn het risico op fosfaatuitspoeling? 3. In welke mate wordt de verdeling van bodemfosfaat over verschillende fracties gewijzigd en wat is de betekenis daarvan voor de bodemvruchtbaarheid op lange termijn? Deze vragen worden in dit rapport deels beantwoord op basis van langjarig onderzoek op een fosfaatproefveld op zeeklei te Lelystad. In deze veldproef wordt sinds 1990 onderzoek uitgevoerd naar de effecten van verschillende fosfaatgiften op opbrengst, fosfaattoestand van de bodem en fosfaatfracties in de bodem.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving
Number of pages76
Publication statusPublished - 2013

Publication series

NamePPO Publicatie
PublisherPPO - AGV
No.549

Keywords

  • fertilizer application
  • standards
  • phosphate
  • soil fertility
  • phosphate leaching
  • field tests
  • long term experiments
  • agricultural research
  • arable farming
  • outdoor cropping

Cite this