Lange termijn effecten fosfaatbemesting op een bouwlandproef in Lelystad : meetresultaten van de periode 2005-2020

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In Nederland zijn fosfaatgebruiksnormen ingesteld om de verliezen van fosfaat te beperken. In een lange termijn experiment op een zavelgrond in Lelystad zijn verschillende trappen met fosfaatbemesting aangelegd om de effecten op de bodemfosfaattoestand, gewasopbrengsten, productkwaliteit en verliezen in kaart te brengen. Dit proefveld is in 1986 aangelegd en kende de volgende fosfaattrappen: 0, 70, 140 en 280 kg P2O5 ha-1 jr-1. Dit heeft geleid tot uiteenlopende fosfaattoestanden. In 2005 zijn deze objecten gesplitst en de helft heeft geen fosfaatbemesting ontvangen (uitmijnen). Dit rapport beschrijft de resultaten van 2005-2020. De bemestingsstrategieën kwamen duidelijk tot uiting in de bodemmetingen. Bemesting met 140 en 280 kg P2O5 ha-1 jr-1 heeft geleid tot zeer hoge fosfaattoestanden, ver boven het landbouwkundig streeftraject. Een bemesting van 70 kg P2O5 ha-1 jr-1 bleek niet voldoende om een initieel lage fosfaattoestand te verhogen tot binnen het streeftraject, deze gift leek wel voldoende om een initiële fosfaattoestand binnen het streeftraject te handhaven. Het effect van uitmijnen werd het snelst zichtbaar in de P-CaCl2 meting, de historische bemesting kwam beter tot uiting in P-Al. De fosfaattoestand van de uitmijnobjecten is nog niet gestabiliseerd. Wat betreft de gewasopbrengst werd duidelijk dat gemiddeld gezien over de periode 2005-2020 de maximale opbrengst reeds bereikt werd bij een bemesting van 70 kg P2O5 ha-1 jr-1 i.c.m. een Pw-getal van circa 40 mg P2O5/L. Een hogere fosfaattoestand en/of hogere fosfaatgift gaf doorgaans geen hogere opbrengst. Bij gelijke bemesting (70 kg P2O5 ha- 1 jr-1) gaf een lagere toestand een significant lagere opbrengst. Uitmijnen leidde pas tot een opbrengstderving bij relatief lage fosfaattoestanden. In een bouwplan met fosfaatbehoeftige gewassen kan er een optimale gewasopbrengst bereikt worden met een bemesting van 70 kg P2O5 ha-1 jr-1 bij een fosfaattoestand van Pw 30-45. Het effect van de fosfaattoestand en -bemesting op de gewaskwaliteit was veelal beperkt.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Plant Research
Number of pages95
DOIs
Publication statusPublished - Apr 2023

Publication series

NameRapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open teelten
No.WPR-OT 1000

Cite this