Landschappelijke verkenning Emst-Zuid

A.H.F. Stortelder, C. de Vries, H.P.J. Huiskes, J. Kruit, A.J.M. Jansen, J.G. Vrielink, J.L.M. Bruinsma

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het gebied Emst-zuid, gelegen op de oostelijke Veluwerand, zijn allerlei ruimtelijke ontwikkelingen gaande op het gebied van natuur- en landschapsontwikkeling (realisatie EHS-Wisselse Poort), uitbreiding recreatieve voorzieningen, landbouw en kavelruil, beheer historische beken, ontwikkelen aantrekkelijk woongebied voor bewoners, herinrichting van het watersysteem e.a. Voor Gelders Landschap zijn hier in het verleden veel voormalige landbouwgronden verworven voor natuurontwikkeling. Geldersch Landschap heeft hier ook de regierol voor de gebiedsontwikkeling. Om lopende en nieuwe initiatieven en ontwikkelingen in het gebied te kunnen integreren is een landschappelijke verkenning uitgevoerd, uitgaande van het vigerende overheidsbeleid, lokale en regionale plannen. Hierbij zijn de wensen van de bevolking en ook de wensen en opvattingen van particuliere ondernemers in beeld gebracht. De verkenning mondt uit in concrete voorstellen voor inrichting en beheer van een tiental deelgebieden. Eén van de ideeën betreft de realisatie van een extensief natuurgericht veebedrijf.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages75
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.2173
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • land use planning
  • recreation
  • agriculture
  • nature development
  • land development
  • veluwe

Cite this