Landelijk meetnet effecten mestbeleid; resultaten van monitoring op de natte gronden in de Zandregio in de periode 2004–2009 : landbouwpraktijk en waterkwaliteit (hoofdrapport en bijlagenrapport)

E. Buis, A. van den Ham, C.H.G. Daatselaar, B. Fraters

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Binnen het reguliere programma in de Zandregio, wordt de waterkwaliteit in de bovenste meter van het grondwater gemeten door bemonstering in de zomer. In de natte (gedraineerde) delen van de Zandregio spoelt een deel van het neerslagoverschot af naar het oppervlaktewater. Om de invloed van de landbouw op de kwaliteit van het klein oppervlaktewater (slootwater) in beeld te brengen, is een apart winterprogramma in het leven geroepen. Hierin worden, naast het ondiepe grondwater, ook het drain- en slootwater bemonsterd. In de natte delen van de Zandregio is nitraat, net als in andere regio’s, een belangrijke parameter voor de waterkwaliteit.
Original languageEnglish
Place of PublicationBilthoven
PublisherRIVM
Number of pages100
Publication statusPublished - 2015

Publication series

NameRIVM rapport
PublisherRIVM
No.2015-0055

Keywords

  • sandy soils
  • drainage
  • water quality
  • agricultural soils
  • manure policy
  • surface water
  • ditches
  • nitrates

Cite this