Landelijk meetnet effecten mestbeleid resultaten 2009 en 2010

A. de Goffau, G.J. Doornewaard, E. Buis

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het LMM volgt sinds 1992 de landbouwpraktijk en waterkwaliteit op geselecteerde landbouwbedrijven in Nederland. Dit meetnet vervult twee functies: toetsing of het mestbeleid effectief is en invulling van zowel Europese als nationale monitorings-verplichtingen. In de afgelopen twintig jaar is de hoeveelheid stikstof en fosfaat (nutriënten) die via mest op het land is gebracht, grosso modo afgenomen. Als gevolg van het in 2006 aangescherpte mestbeleid versnelde deze daling. De afname is ook zichtbaar in de hoeveelheid nutriënten die uitspoelt naar de ondergrond of afspoelt naar het oppervlaktewater (bodemoverschot). Dit komt tot uiting in een daling van de nitraatconcentratie in het uitspoelingswater.
Original languageDutch
Place of PublicationBilthoven
PublisherRIVM
Number of pages90
Publication statusPublished - 2013

Publication series

NameRIVM rapport
PublisherRIVM
No.680717030/2013

Keywords

  • water quality
  • manure policy
  • groundwater pollution
  • phosphates
  • nitrates
  • intensive livestock farming

Cite this