Landelijk meetnet effecten mestbeleid : LMM-jaarrapport 2005

H.M. Swen, A. de Goffau, G.J. Doornewaard, T.C. van Leeuwen, J.W. Reijs, E.J.W. Wattel-Koekkoek, L.J.M. Boumans

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Het LMM is opgezet om de kwaliteit van het water op landbouwbedrijven te beschrijven en te verklaren in relatie tot beleidsmaatregelen en bedrijfsvoering. De waterkwaliteit wordt bepaald door de hoeveelheid nutriënten (waaronder nitraat) te meten in het water dat uitspoelt uit de ‘wortelzone’ (bovenste meter van het grondwater, bodemvocht of drainwater) en in het slootwater. Metingen op dit punt geven weer welk deel van het nutriëntenoverschot naar het grond- en oppervlaktewater is uitgespoeld. De metingen zijn verricht op de typen landbouwbedrijven die in Nederland het meeste voorkomen (akkerbouw, melkvee en hokdieren) in drie hoofdgrondsoortregio’s (zand/löss, klei en veen). Het LEI volgt de bedrijfsvoering op landbouwbedrijven; het RIVM monitort op deze bedrijven de waterkwaliteit die door de bedrijfvoering wordt beïnvloed. Uit de monitoringgegevens blijkt dat de bemesting en nutriëntenoverschotten op melkveebedrijven sinds eind jaren negentig van de vorige eeuw eerst fors zijn gedaald en sinds 2000 zijn gestabiliseerd. Op akkerbouwbedrijven is een minder duidelijke trend zichtbaar.
  Original languageDutch
  Place of PublicationBilthoven
  PublisherRIVM
  Number of pages120
  Publication statusPublished - 2010

  Publication series

  NameRIVM rapport
  PublisherRIVM
  No.680717007/2010

  Keywords

  • arable farming
  • livestock farming
  • nutrients
  • phosphorus
  • nitrates
  • groundwater pollution
  • inventories
  • manure policy
  • fertilizer application

  Cite this