Landbouwverkenning provincie Utrecht tot 2025 : huidige situatie en ontwikkeling

C.J.A.M. de Bont, M.G.A. van Leeuwen, V.G.M. Linderhof, G.S. Venema, T.A. Vogelzang

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Het aantal land- en tuinbouwbedrijven in de provincie Utrecht zal tot 2025 met ruim een derde teruglopen tot minder dan 2.000. De agrarische productie blijft op peil. Veel bedrijven zullen verder in omvang groeien, maar blijven overwegend gezinsbedrijven. De landbouw in Utrecht bestaat voor een groot deel uit grondgebonden veehouderijbedrijven. De grootste groep zijn melkveebedrijven. Er zijn bijna evenveel 'overige graasdierbedrijven' (bedrijven met jongvee, vleesvee, schapen of paarden) maar deze zijn gemiddeld veel kleiner en economisch minder van belang. De intensieve veehouderij, waaronder de pluimvee-, varkens- en vleeskalverenhouderij, is vooral te vinden in het oosten van de provincie. De fruitteelt komt vooral in het Kromme Rijngebied voor, glastuinbouw vooral in Harmelen en Mijdrecht. Er is weinig akkerbouw, het betreft vooral snijmais als voedergewas. Circa 95% van de agrarische grond wordt gebruikt als grasland en voor snijmais, bijna 70% van de landbouwgrond is in gebruik van melkveebedrijven. Ongeveer 59% van de grond is in eigendom. De verkavelingssituatie op grotere melkveebedrijven is ongunstiger geworden. De provincie Utrecht wil voor haar Structuurvisie inzicht in het toekomstperspectief van de land- en tuinbouw. Het LEI heeft daartoe een landbouwverkenning tot 2025 opgesteld, die ingaat op de ontwikkeling van de belangrijkste sectoren en op thema's zoals waterbeheer, stadslandbouw en duurzame energie. De verkenning bevat een specificatie naar Agenda Vitaal Platteland (AVP)-gebied en is getoetst in twee workshops met agrarische ondernemers, adviseurs en beleidsmedewerkers van lokale overheden.
  Original languageDutch
  Place of PublicationDen Haag
  PublisherLEI, onderdeel van Wageningen UR
  Number of pages107
  ISBN (Print)9789086155279
  Publication statusPublished - 2011

  Publication series

  NameRapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap
  PublisherLEI, onderdeel van Wageningen UR

  Keywords

  • agriculture as branch of economy
  • agricultural development
  • agricultural statistics
  • prognosis
  • dairy farming
  • fruit growing
  • greenhouse horticulture
  • utrecht

  Cite this

  de Bont, C. J. A. M., van Leeuwen, M. G. A., Linderhof, V. G. M., Venema, G. S., & Vogelzang, T. A. (2011). Landbouwverkenning provincie Utrecht tot 2025 : huidige situatie en ontwikkeling. (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap). LEI, onderdeel van Wageningen UR. https://edepot.wur.nl/179362