Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2017

S. Lukács, P.W. Blokland, H. Prins, A. Vrijhoef, D. Fraters, C.H.G. Daatselaar

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

n Nederland mogen agrarische bedrijven die aan specifieke randvoorwaarden voldoen, meer dierlijke mest op hun land gebruiken dan in de algemene norm van de Nitraatrichtlijn is voorgeschreven. Deze verruiming wordt derogatie genoemd. Het RIVM en WageningenEconomic Research monitoren de gevolgen van deze derogatie voor de waterkwaliteit op driehonderd bedrijven. Dit rapport beschrijft de monitoringsresultaten voor derogatiebedrijven in het jaar 2017 en de trend vanaf 2006. Op basis van deze resultaten concluderen we dat de derogatie geen negatieve effecten heeft op de waterkwaliteit.
Original languageDutch
Place of PublicationBilthoven
PublisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Number of pages111
Publication statusPublished - 2019

Publication series

NameRIVM rapport
No.2019-0025

Cite this