Landbouwmilieumaatregelen voor akkerbouw en melkveebedrijven

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) adresseert beleidsdoelen voor stikstof, klimaat, water en natuur, die integraal en gebiedsgericht zullen worden opgepakt en uitgewerkt. Daarbij is een overzicht gewenst van mogelijke maatregelen die op landbouwbedrijven genomen kunnen worden, tezamen met een beoordeling van effecten op de beoogde doelen en in hoeverre er bij afzonderlijke maatregelen sprake kan zijn van afwenteling naar andere thema’s of beleidsdoelen. Vanuit een dertigtal beschikbare onderzoeksrapporten zijn alle genoemde milieumaatregelen per bedrijfsonderdeel bij elkaar gezet voor akkerbouw- en melkveebedrijven. Vervolgens zijn voor groepen maatregelen de effecten op de milieudoelen beschreven en mogelijke interacties. Zowel voor akkerbouw- als melkveebedrijven komt een veelheid aan maatregelen naar voren, waaruit passende keuzes gemaakt kunnen worden, rekening houdend met verschillen in bedrijfsstructuur, fysieke omstandigheden en ligging ten opzichte van kwetsbare natuurgebieden.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Environmental Research
Number of pages77
DOIs
Publication statusPublished - Mar 2023

Publication series

NameRapport / Wageningen Environmental Research
No.3241
ISSN (Print)1566-7197

Cite this