Landbouw, water en extremen

M. Blom, M. den Braber, J. Bessembinder

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Bij de effecten van klimaatverandering wordt vaak onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire effecten. Onder primaire effecten worden verstaan veranderingen in zeespiegel, neerslag, temperatuur en wind. Secundaire effecten zoals verzilting, wateroverschot en -tekort, overstromingsrisico en hittestress ontstaan afhankelijk fysisch-geografische aspecten in een gebied, zoals hoogteligging, bodemtype en hydrologische eigenschappen. Voor het beschrijven en begrijpen van klimaatverandering is een onderscheid in de verschillende primaire en secundaire effecten belangrijk. Wanneer gekeken wordt naar de effecten op verschillende typen landbouw lopen deze effecten door elkaar en hebben een interactie. Voor enkele signaalgewassen zijn door Alterra en KNMI kwantitatief relevante grenswaarden in relatie tot de verschillende klimaatscenario’s beschreven. Is onderdeel van klimaateffectatlas
  Original languageDutch
  Place of Publication[Wageningen etc.]
  PublisherAlterra [etc.]
  Number of pages37
  Publication statusPublished - 2009

  Keywords

  • climatic change
  • water supply
  • crops
  • agriculture
  • water management

  Cite this