Landbouw Economisch Bericht 2001

H.J. Silvis, C. van Bruchem

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het Landbouw-Economisch Bericht 2001 biedt een verklarend overzicht van de gang van zaken in de Nederlandse land- en tuinbouw. Tegen de achtergrond van de internationale en nationale economische en politieke ontwikkelingen, wordt ingegaan op de landbouwontwikkeling in respectievelijk de wereld en de Europese Unie. Vervolgens staat de Nederlandse agrosector centraal, waarna bijzondere aandacht wordt besteed aan het landelijk gebied, de landbouw-milieuproblematiek en de structuur van de land- en tuinbouw. De publicatie wordt afgerond met beschouwingen over de markt- en inkomensontwikkelingen in respectievelijk de glastuinbouw en champignonteelt, opengrondstuinbouw, akkerbouw, grondgebonden veehouderij en intensieve veehouderij.
Original languageUndefined/Unknown
Publication statusPublished - 2001

Cite this