La foret du Banco

J. de Koning

  Research output: Thesisinternal PhD, WU

  Abstract

  Deze publicatie over het Nationaal Park 'La Forêt du Banco' nabij Abidjan, Ivoorkust, verschijnt als resultaat van vier jaar veldwerk (1972-1976) in dat land.

  Het Centre Néerlandais, onderzoeks- en stageverblijf van de Landbouwhogeschool, was basis en de faciliteiten verleend door het Franse ORSTOM-instituut maakten botanische studie mogelift.

  Het Banco-bos was, al van de eerste decennia dezer eeuw, onderwerp van studie uit vele disciplines geweest. De vele publicaties die hieruit resulteerden waren aanzet tot de huidige studie van vegetatie en flora, waarbij speciale aandacht werd besteed aan de zaailingen der in het bos aangetroffen soorten. Hiertoe werden op het ORSTOM-proefterrein te Adiopodoumé, Ivoorkust, zaden uitgezaaid waarvan het moedermateriaal uit het Banco-bos in alcohol of als herbariummateriaal wordt bewaard.

  In 1977 kreeg de auteur van de Landbouwhogeschool gelegenheid in het Laboratorium voor Plantensystematiek en -geografle een gedeelte van de gegevens uit te werken. Later, al elders werkzaam, werd dit gecompleteerd en werden diverse herbaria bezocht.

  De studie bestaat uit een algemeen en een flora-gedeelte.

  In het algemene gedeelte ('La Forêt ') wordt allereerst de botanische geschiedenis van Ivoorkust behandeld, gecentreerd orn de figuur van AUGUSTE JEAN BAPTISTE CHEVALIER. Publicaties, collecties en botanische reizen worden genoernd.

  In de geschiedenis van het Banco-bos wordt eerst ingegaan op keuze en inrichting van het bos en op een aantal wettelifte regelingen orntrent gebiedsgrootte en status. De botanische collecties worden genoernd, waarna een overzicht volgt van het pionierswerk in tropisch bosbouwonderzoek zoals in het Banco-bos is uitgevoerd.

  Geografle, topografle, bodem en klimaat worden vervolgens behandeld, waarbij extra aandacht is besteed aan studies over het microklimaat.

  Het vegetatiehoofdstuk beschrijft de samenstelling van het bos in verschillende fasen, zijn structuur en ontwikkeling.

  In de conclusies wordt ingegaan op het wetenschappelijk, historisch en economisch belang van dit bos.

  Het algemene deel eindigt met een introductie op de flora waarin de gevolgde werkwijze wordt besproken en een uitgebreide collectie foto's van in het bos voorkornende plantesoorten. Een technische vernieuwing van praktische betekenis is, dat een begin werd gemaakt het bosbodernoppervIak te fotograferen, zodat de afgevallen vruchten, bladeren, bloemen, soms half vergaan, afgebeeld werden. Met behulp hiervan is een inventarisatie sneller en beter mogelift, orndat geen botanisch materiaal uit hoge boornkruinen gehaald behoeft te worden. Een determinatietabel van de families, geldig voor het onderhavige bos en vele omliggende bosgebieden, is mede een gewichtig hulpmiddel.

  In het tweede gedeelte ('La Flore') zijn de 86 Angiospermae -families alfabetisch gerangschikt.
  Elke familie wordt als volgt behandeld:
  - opgave van het aantal in de Banco aan te treffen genera en soorten
  - beschrijving van de familie, waarbij, toegespitst op Westafrikaanse vertegenwoordigers, aan de orde komen: habitus, blad, bloeiwijze, bloem, vrucht, zaad, wailing; uitzonderingen birmen de familie en speciale kenmerken; verspreiding, habitat, bekende nuttige planten, totaal aantal genera en soorten
  - determinatietabel van de genera en soorten uit het Banco-bos
  - beschrijving der alfabetisch gerangschikte soorten, inhoudend:
  - auteur, oorspronkelijke publicatie en typificatie van de soort
  - basioniem, zo bestaand, en een enkel, belangrijk synoniem
  - literatuurverwijzing naar Flora of West Tropical Africa (FWTA) en eventueel La Flore Forestière de la Côte d'lvoire (AUBR)
  - biologische beschrijving van de soort, toegespitst op de vertegenwoordigers in het Banco-bos, inhoudende: habitus, blad, bloeiwijze, bloem, vrucht, zaad, wailing; speciale kenmerken; habitat, fenologie; bestudeerd herbariummateriaal.

  Het flora-gedeelte wordt besloten met een index van de wetenschappelijke namen.

  Original languageFrench
  QualificationDoctor of Philosophy
  Awarding Institution
  Supervisors/Advisors
  • de Wit, H.C.D., Promotor
  Award date15 Jun 1983
  Place of PublicationWageningen
  Publisher
  Publication statusPublished - 1983

  Keywords

  • tropical rain forests
  • vegetation
  • forestry
  • trees
  • plants
  • identification
  • cote d'ivoire
  • tropics
  • subtropics
  • spermatophyta

  Cite this

  de Koning, J. (1983). La foret du Banco. Wageningen: De Koning.