Kwetsbare gebieden en beïnvloedingszones rond natuurkernen: werkwijze en bestanden; achtergronddocument bij de atlas "Kwetsbare gebieden en beïnvloedingszones rond natuurkernen"

G.F. van den Bosch, T.J.A. Gies, J. Kros

  Research output: Book/ReportReportAcademic

  Abstract

  In het landelijk gebied staat de milieukwaliteit onder druk. De milieubelasting op veel natuurgebieden overschrijdt de kritische waarden. En de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater voldoet op vele plaatsen niet aan de doelstellingen. LNV heeft Alterra gevraagd om een ruimtelijk beeld van zogenaamde kwetsbare gebieden, waar extensivering van de melkveehouderij kan bijdragen aan het halen van milieudoelstellingen. De kwetsbare gebieden in deze vraagstelling zijn gebieden waar stapeling van milieuproblemen voorkomt, maar ook bijvoorbeeld gebieden met hoge landschappelijke kwaliteit. Bij directie Natuur (ook LNV) bestaat behoefte aan een ruimtelijk beeld van de natuurkernen in de ecologische hoofdstructuur en de beïnvloedingszones rondom deze natuurkernen.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherAlterra
  Number of pages32
  Publication statusPublished - 2002

  Publication series

  NameAlterra-rapport
  PublisherAlterra
  No.642.1

  Keywords

  • agriculture
  • nature conservation
  • environmental protection
  • landscape conservation

  Cite this