Kwetsbaarheid en kansrijkdom van natuurdoelen op verontreinigde bodems; van eco(toxico)logische expertise naar een beslissingsondersteunend systeem (een pilot studie)

J.H. Faber, J.J.C. van der Pol, T.C. Klok, P.F.A.M. Römkens, J. Lahr, Y. Wessels, M.A. van de Leemkule, K. Spaan, H.R.G. de Ruiter, J.H. de Jong

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De gangbare ecotoxicologisch risicobeoordeling is gebaseerd op parameters en toetsorganismen die onvoldoende aansluiten bij de praktijk van inrichting en beheer, onder meer door een gebrekkige relatie met de (beoogde) veldsituatie, terwijl anderzijds veel ecologische (veld)kennis van doelsoorten niet in risicobeoordelingen wordt betrokken. Dit rapport is gericht op ontwikkeling van een beslissingsondersteunend kennissysteem ten behoeve van inrichting en beheer van natuur op verontreinigde bodems. Als pilotstudie (fase 1) werd de kansrijkdom van een beperkt aantal natuurdoeltypen beoordeeld op locaties die verontreinigd zijn met zware metalen en organische micro-verontreinigingen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages87
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.906
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • soil pollution
  • nature conservation
  • risk assessment
  • vegetation
  • monitoring
  • netherlands
  • nature
  • ecotoxicology
  • decision support systems

Cite this