Kwantificering verdroging

J.W.J. van der Gaast, H.T.L. Massop, H.R.J. Vroon

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Abstract

  Bij het karakteriseren van de verdroging wordt onderscheid gemaakt in historische verdroging (grondwaterstandsdaling) en de bestuurlijke verdroging (vernattingsbehoefte). In dit artikel wordt verdroging gezien als een verlaging van de gemiddelde grondwaterstand, ongeacht de gebiedsfunctie. Om verdroging in te schatten wordt gebruik gemaakt van oude grondwaterstandsinformatie die beschikbaar is in de vorm van kaarten. Door deze te vergelijken met recente meetgegevens in peilbuizen is de verdroging te bepalen. In 2005 is een artikel verschenen waarin de verdroging in beeld werd gebracht op basis van karteerbare kenmerken. Meer recent is een artikel uitgebracht over numerieke verdroging. Combinatie van deze beide informatiebronnen maakt het mogelijk om zowel de werkelijke verdroging als de numerieke verdroging te kwantificeren
  Original languageDutch
  Pages (from-to)25-28
  JournalH2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling
  Issue number3
  Publication statusPublished - 2007

  Keywords

  • soil water
  • water table
  • groundwater level
  • desiccation
  • netherlands
  • groundwater depletion

  Cite this