Kwantificering nutriëntensituatie van de bodem in het beheergebied van Waterschap Noorderzijlvest

G.H. Ros, Hans Kros, Petra van Vliet, K. van Duijvendijk

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het waterschap Noorderzijlvest wil een beter inzicht in de ruimtelijke variatie in bodemkwaliteit en (potentiële) bronnen van stikstof- en fosfaatuitspoeling naar het oppervlaktewater. Via dit inzicht is het mogelijk om het belang van de emissies vanuit de bodem te bepalen ten opzichte vanandere bronnen. Dit kan bijdragen om eenonderbouwd handelingsperspectief te bieden aan de agrarische sector om de nutriëntenbelasting van het watersysteem terug te dringen. Gebaseerd op de meest actuele gegevens uit agrarische meetnetten en beschikbare informatie bij kennisinstellingen geeft de voorliggende rapportage ruimtelijk inzicht in : - de hoeveelheid fosfaat (P), stikstof (N) en organische stof in de bodem; - de aanvoer van stikstofen fosfaat via dierlijke mest en kunstmest; - de N-en P-bodemoverschotten(de niet opgenomen nutriënten); - de P-verzadiging van de bodem; en - de verwachte verliesfracties van N en P.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherNutriënten Management Instituut NMI B.V.
Number of pages22
Publication statusPublished - 2018

Publication series

NameRapport / Nutriënten Management Instituut NMI
No.1708.N.17

Cite this